.

DVD KERTAS KERJA RANCANGAN PERNIAGAAN

Lebih 400 Koleksi / Contoh serta Rahsia & Bonus PERCUMA

Privasi


Apabila anda mendaftar dengan kertaskerjaku.webs.com, kertaskerjaku.webs.com akan meminta, menyimpan dan menggunakan maklumat yang dikumpul dari pengguna dilaman https://kertaskerjaku.webs.com (selepas ini disebut Kertaskerjaku) . Dasar Privasi ini digunakan pakai apabila anda melayari Kertaskerjaku.

Maklumat Peribadi Pengguna

Kertaskerjaku akan menyimpan maklumat berkenaan Pengguna dengan pelbagai cara dan tidak terhad,terutamanya apabila Pengguna melayari Kertaskerjaku, membuat pendaftaran, ,membuat pesanan atau pembelian atau melanggan berita atau terlibat aktiviti-aktiviti lain yang berkaitan dengan Kertaskerjaku. Pengguna akan diminta mengisi maklumat-maklumat berkenaan nama, alamat email , alamat rumah, nombor telefon atau sebarang maklumat yang dirasakan perlu oleh Kertaskerjaku.

Kertaskerjaku akan menyimpan maklumat berkenaan Pengguna hanya apabila Pengguna dengan rela hati memberikan maklumat berkenaan kepada Kertaskerjaku. Pengguna mempunyai hak menolak untuk tidak memberikan maklumat peribadi kepada Kertaskerjaku, disebabkan itu Pengguna mungkin tidak akan dapat menggunakan kemudahan yang terdapat di Kertaskerjaku.

Kertaskerjaku meminta, menyimpan dan mengumpul maklumat peribadi Pengguna untuk tujuan berikut:

 1. Untuk meningkatkan mutu pegawai perkhidmatan pelanggan.
 2. Maklum balas yang diperolehi daripada Pengguna menjadikan Kertaskerjaku lebih effektif dalam memenuhi kehendak Pengguna.
 3. Memastikan Kertaskerjaku lebih mesra pengguna.
 4. Kertaskerjaku mungkin menggunakan maklumat tersebut untuk memahami bagaimana Pengguna Kertaskerjaku sebagai satu kumpulan menggunakan perkhidmatan dan sumber-sumber yang disediakan di laman web Kertaskerjaku.
 5. Untuk meningkatkan mutu Kertaskerjaku. Kertaskerjaku sentiasa berusaha untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada Pengguna Kertaskerjaku berdasarkan maklumat, respon, aduan yang Kertaskerjaku terima.
 6. Untuk menjalankan transaksi. Kertaskerjaku akan menggunakan maklumat yang telah diberikan oleh Pengguna kepada Kertaskerjaku untuk menguruskan pesanan atau pembelian.Kertaskerjaku tidak akan berkongsi maklumat Pengguna kepada pihak lain kecuali jika dirasakan perlu oleh Kertaskerjaku.
 7. Untuk menghantar email berkala. Kertaskerjaku akan menggunakan email yang diberikan oleh Pengguna ketika proses pesanan atau pembelian untuk memberi maklumat atau mengemaskini pesanan yang telah dibuat. Email yang diberikan oleh Pengguna juga mungkin akan digunakan untuk menjawab soalan atau pertanyaan yang telah dibuat pleh Pengguna. Pengguna mempunyai pilihan untuk menggunakan email tersebut untuk menerima maklumat berkenaan produk, berita dari Kertaskerjaku atau perkhidmatan yang ditawarkan. Jika Pengguna tidak berminat untuk menerima email tersebut, Pengguna boleh mengikut arahan yang disediakan pada bahagian bawah email yang dihantar.

Maklumat Bukan Peribadi Pengguna

Kertaskerjaku akan mengumpul maklumat Pengguna selain maklumat peribadi apabila Pengguna menggunakan atau sedang melayari Kertaskerjaku. Maklumat bukan peribadi Pengguna termasuk pelayar(browser) yang digunakan oleh Pengguna, jenis sistem operasi(OS) komputer yang digunakan oleh Pengguna atau maklumat lain yang berkaitan.

Cookies

Pihak Kertaskerjaku menggunakan “cookies” untuk memberi kemudahan kepada Pengguna. Cookies boleh "mengingati" maklumat utama anda dan membolehkan anda menggunakan perkhidmatan Kertaskerjaku dengan mudah.

Ketepatan Maklumat

Setiap maklumat Pengguna disimpan dengan dengan baik. Maklumat Pengguna dilindungi , tidak ada pengubahan atau didedahkan atau dimusnahkan , nama pengguna, kata laluan, maklumat transaksi.

Perkongsian Maklumat

Kertaskerjaku tidak menjual, mendedahkan atau memberi maklumat Pengguna kepada pihak lain. Kertaskerjaku mungkin akan menggunakan maklumat Pengguna dengan tujuan untuk meningkatkan operasi perniagaan dan Kertaskerjaku atau aktiviti yang berkaitan Kertaskerjaku seperti menghantar surat atau membuat kajian dengan kebenaran yang telah diberikan oleh Pengguna.

Perubahan Dasar Privasi

Kertaskerjaku mempunyai hak untuk mengubah dasar ini dari semasa ke semasa. Perubahan dasar akan dimaklumakan pada dilaman web Kertaskerjaku, Pengguna dihendaki menyemak dari masa ke semasa jika terdapat perubahan yang dilakukan oleh pihak Kertaskerjaku. Anda mengakui dan bersetuju bahawa ia adalah tanggungjawab anda untuk mengkaji semula dasar Dasar ini secara berkala dan menyedari perubahan yang dilakukan.

Penerimaan Pengguna Terhadap Dasar Privasi

Dengan melayari laman web Kertaskerjaku, menandakan Pengguna menerima terhadap syarat-syarat dan terma perkhidmatan. Jika Pengguna tidak bersetuju dengan dasar ini, Pengguna mempunyai hak untuk tidak menggunakan laman web Kertaskerjaku. Jika Pengguna terus melayari laman web Kertaskerjaku bermakna Pengguna dianggap menerima Dasar Privasi ini.


Terma


Semua harga dan speksifikasi produk tertakluk pada penukaran tanpa notis. Semua produk yang dihantar kepada pembeli secara rasminya menjadi milik pembeli bila produk tersebut sampai ke tangan pembeli. Sekiranya pembeli menerima produk tersebut dalam keadaan rosak, sila hubungi Kertaskerjaku dalam masa 24 jam.

Dasar Pemulangan & Penukaran Kertaskerjaku

 1. Setiap penukaran produk atau pembatalan pesanan hendaklah dibuat sebelum pesanan anda dipos.
 2. Setiap produk yang telah sampai ke tangan anda boleh ditukar dalam masa 30 hari dengan syarat ianya dipulangkan semula dalam keadaan sempurna. Kos pos tidak dipulangkan.
 3. Setiap produk yang dipulangkan akan diperiksa terlebih dahulu oleh pihak kami. Kami berhak untuk menolak permintaan anda sekiranya terdapat kerosakan pada produk tersebut.
 4. Sekiranya anda menerima produk yang dipesan dalam keadaan rosak, sila maklumkan kami dalam masa 24jam. Kami akan gantikan produk yang rosak tersebut secara percuma. Kami mungkin akan meminta anda memulangkan produk yang rosak atau mengambil gambar untuk rekod kami. Pemulangan wang tunai tidak akan dilayan.

Apa yang Tidak Dilindungi Oleh Jaminan Ini

Jaminan ini tidak melindungi: pemasangan dan penggunaan produk; keadaan dimana cara penggunaan yang salah, kemalangan atau pengubahsuaian; ketidak berkesanan produk.